cart.general.title

MEMBERSHIP

  • Member Cards

PREMIUM CARD - Thẻ Bạc : áp dụng cho khách hàng có hoá đơn cộng liên tiếp từ 1.000.000 vnd 

Quyền lợi sử dụng thẻ:

  • Giảm 10% trong tuần sinh nhật (Birthday Gift)
  • Giảm 5% các hoá đơn sau khi tích đủ 1.000.000 vnd
  • Giảm 10% các hoá đơn sau khi tích đủ 2.000.000 vnd 

* Thời hạn sử dụng thẻ 1 năm kể từ ngày phát hành